Salong Donnas Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar hos oss.

GDPR

Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@salongdonna.se.

1. Vilka personuppgifter sparar Salong Donna om mig?

1.1. När jag bokat en salongsbehandling

1.2. När jag handlat på Salong Donna

1.3. Som elev på Salong Donna

1.4. För att hantera ärenden i Kundservice

1.5. Om jag deltagit i en tävling

1.6. För utveckla och förbättra produkter och tjänster

1.7. För att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser

 1. Hur länge sparar Salong Donna uppgifter om mig?
 2. Hur ändrar jag min preferens för kommunikation från Salong Donna?
 3. Hur vet jag att informationen som Salong Donna har om mig är lagrat på ett säkert sätt?
 4. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?
 5. Hur får jag uppgifter som Salong Donna har om mig raderade?
 6. Hur begär jag ut en sammanställning av den information som Salong Donna sparat om mig?
 7. Hur hanterar Salong Donna cookies?
 8. Delar Salong Donna information om mig med tredje part?
 9. Från vilka källor hämtar Salong Donna uppgifter om mig?
 10. Kommer Salong Donna ändra den här integritetspolicyn?
 11. Vem är ansvarig för de personuppgifter Salong Donna samlar in?
 12. Om jag har frågor om dataskydd, vart vänder jag mig?

1.1. Vilka uppgifter spar Salong Donna om mig när jag bokat en salongsbehandling?

För att uppfylla vår del i tjänsteavtalet spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fakturaadress
 • Födelsedatum
 • Behandlingshistorik
 • Övrig information
 • Upplysningar som du själv valt att lämna
 • Kön
 • Bilder som du själv valt att ladda upp

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och bokningspåminnelser, administrera bokningar, om- och avbokningar, behandla ärenden i Kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

Uppgifter lämnade i vårt bokningssystem sparas i 24 månader efter din senaste behandling.

1.2 Vilka uppgifter spar Salong Donna om mig som handlat på salongdonna.se?

För att uppfylla vår del i köpeavtalet att leverera och ta betalt för de produkter och tjänster du köpt hos oss spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Adress
 • Kommunikationspreferens
 • Köphistorik
 • Kommentarer som du själv valt att lämna

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa leverans av dina produkter och tjänster, ta betalt, hantera ärenden i Kundservice, identifikation, marknadsföring, hantering av garanti- och reklamationsärenden, avisera status på din leverans samt låta dig logga in på Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

För att genomföra ett köp på salongdonna.se måste du aktivt godkänna våra köpvillkor. I samband med det godkänner du även vår integritetspolicy. Uppgifter lämnade i samband med köp i vår e-handel sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.

1.3 Vilka uppgifter spar Salong Donna om mig som elev på Salong Donna?

För att uppfylla vår del i köpeavtalet spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Mobilnummer
 • Adress
 • Köphistorik/vilken kurs eleven gått
 • Provresultat
 • Uppgifter som du själv valt att lämna till oss
 • Övriga anteckningar
 • Närvaro

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna administrera ansökningar, antagningar och frågor, kunna betygsätta och värdera din insats som elev, kontakta dig med information, kampanjer och förmåner du kan få via oss, kunna hantera studieintyg och provresultat. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

Uppgifter sparas i 24 månader efter det att du genomförde din senaste utbildning på Salong Donna.

1.4 Vilka uppgifter spar Salong Donna för att hantera ärenden i Kundservice?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) att lösa ärenden i Kundservice eller av kundservicekaraktär spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kommentarer, synpunkter och svar som du själv valt att lämna till oss i e-post eller via kontaktformulär på vår hemsida.

Uppgifter som Salong Donna inte spar men ändå tar del av är:

 • Kommentarer angående Salong Donna eller våra produkter och tjänster som du själv valt att lämna på sociala medier, bloggar eller annan plats på internet.

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera i samband med kundserviceärenden, hantering av returer, reklamationsärenden, nöjd-kund-garanti, information om annulleringar, återbetalning, svar på kommentarer på annan plats på internet samt identifiering.

Kundserviceärenden inskickade till oss via e-post eller via formulär på vår hemsida sparas tills ärendet är avslutat.

Uppgifter som du själv valt att lämna angående Salong Donnas varumärke, produkter eller tjänster på annan plats på internet, tex i blogg eller social kanal, sparas i enlighet med gällande regler för respektive plattform och är inget Salong Donna kan ta ansvar för.

1.5 Vilka uppgifter sparar Salong Donna om jag deltagit i en tävling?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) och i syfte att genomföra, utvärdera och administrera tävlingar spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kommentarer och svar som du själv valt att lämna.
 • Ev. tillåtelse att skicka e-postmarknadsföring

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera före och efter tävling samt administrera vinst. Uppgifter som lämnats i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad.

1.6 Vilken information samlar Salong Donna in i syfte att utveckla och förbättra produkter och tjänster?

I syfte att ständigt förbättra våra produkter och tjänster samt kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse (berättigat intresse) spar vi följande uppgifter:

 • Teknisk information t.ex. IP-nummer, device, information om cookies
 • Köphistorik
 • Feedback på våra produkter och tjänster
 • Demografisk information t.ex. ålder och kön
 • Geografisk information t.ex. språkpreferens och plats
 • Klick- och besökshistorik

Vi hanterar dina uppgifter i syfte att anpassa och förbättra vår hemsida, utveckla och förbättra vårt erbjudande, sortera in kunder i segment baserat på intresse och beteendemönster, jämföra historiska data samt förbättra IT-system.

Personuppgifter lagrade i syfte att analysera och förbättra vårt erbjudande sparas i 24 månader.

1.7 Vilka uppgifter spar Salong Donna för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

Salong Donna spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

2. Hur länge spar Salong Donna uppgifter om mig?

Salong Donna spar aldrig en uppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

3. Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från Salong Donna?

Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (av- eller på registrera dig för kommunikation) genom att på vår bokningstjänst.

4. Hur vet jag att informationen som Salong Donna har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på info@salongdonna.se så hjälper vi dig.

5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här. (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/)

6. Hur kan jag få uppgifter som Salong Donna har om mig raderade?

Kontakta oss på info@salongdonna.se så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre kunna boka salongsbesök eller logga in på mina sidor på salongdonna.se. All tidigare historik om dig som till exempel färgrecept eller köp på Salong Donna  kommer att gå förlorad. Givetvis är du alltid välkommen att skapa nya inloggningsuppgifter om du så önskar.

Om du önskar avsäga dig kommunikation via e-post klickar du enklast på länken längst ner i ditt senaste e-post som du fått av oss.

7. Hur får jag en sammanställning av den information som Salong Donna sparat om mig?

Kontakta oss på info@salongdonna.se så hjälper vi dig.

Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.

8. Hur hanterar Salong Donna cookies?

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.

SÅ ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS COOKIES

Sammanställer statistik kring vilka sidor som visas på webbplatsen i syfte att ständigt förbättra innehållet på webbplatsen.

Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om dig som besökare kan inte spåras.

9. Delar Salong Donna information om mig med tredje part?

Dina uppgifter kan delas med s.k. Personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för Salong Donnas räkning.

Bokningssystem – För att kunna hantera och administrera salongsbokningar

Logistikpartner – För att kunna plocka och skicka varor

Transportör – För att kunna leverera de varor du köpt hem till dig eller till ditt utlämningsställe

Betallösning – För att kunna ta betalt för produkter och tjänster

IT-tjänster – För att kunna erbjuda tekniska plattformar där du kan möta oss till exempel e-handelsplattform

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja information om dig till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden. Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.

10. Från vilka källor hämtar Salong Donna uppgifter om mig?

Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.

11. Kommer Salong Donna ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. Kundservice har alltid alla versioner av den här policyn sparade. Detta är version 1.1.

12. Vem är ansvarig för de personuppgifter Salong Donna samlar in?

Salong Donna AB, org. nummer: 556633-8603 på adressen Odengatan 5, 82143 Bollnäs är ansvarig för de personuppgifter som Salong Donna samlar in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

13. Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på Salong Donna, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på Salong Donna är du alltid välkommen att kontakta oss på Info@salongdonna.se